Class Activities


Week 15 22 พฤษภาคม 2557@A8-502
หัวข้อ การเตรียมรับมือกับภัยพิบัติต่างๆ
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide ที่ 11 นักศึกษาคิดว่าจะเกิดภัยพิบัติใดบนโลกของเรา
   และมีความรุนแรงหรือส่งผลกระทบอย่างไรบ้าง
  • Slide ที่ 15 นักศึกษาจะเตรียมตัวหรือปฏิบัติตนอย่างไร
   • กลุ่มที่ 1 แผ่นดินไหว
   • กลุ่มที่ 2 + 4 ไฟไหม้
   • กลุ่มที่ 5 สีนามิ
   • กลุ่มที่ 3+6 น้ำท่วม

Week 14 - 3  พฤษภาคม 2557@A8-502
หัวข้อ นำเสนอเกมสร้างสรรค์และเกมส์ไม่สร้างสรรค์
 • การนำเสนอของทุกกลุ่มในชั้นเรียน *ตัวอย่างแสดงบางส่วนเท่านั้น
  • กลุ่ม 1. โห้วววว!

  • กลุ่ม 3. Engine


Week 13 -  26 เมษายน 2557@A8-502
หัวข้อ วิวัฒนาการด้านพลังงาน
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide ที่ 11 พลังงานที่ปรากฎในวิดีโอแบ่งเป็นกี่ประเภท อะไรบ้าง
  • Slide ที่ 15 เราจะช่วยประหยัดพลังงานได้อย่างไรบ้าง

Week 12 - 19 เมษายน 2557@A8-502
หัวข้อ นำเสนอโมเดลต้นแบบนวัตกรรมอนาคต
 • นำเสนอผลงาน

Week 11 - 5 เมษายน 2557@A8-502
หัวข้อ วิวัฒนาการทางวิทยาศาสตร์
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Pretest
  • slide ที่ 21 ให้คิดถึงเทคโนโ่ลยีสำหรับสิ่งต่างๆ ในยุคอนาคต จะมีลักษณะอย่างไร
   วาดรูป พร้อมแสดงคำอธิบายคร่าวๆ จุดเด่น แนวคิดแปลกใหม่

Week 10- 29 มีนาคม 2557@A8-502
หัวข้อ กฎหมายและจริยธรรม
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • แบบตอบแบบฝึกหัด
  • Slide ที่ 43 งานที่ 1 นายกอขอมีความผิดในข้อใด
  • Slide ที่ 45 งานที่ 2 น.ส. นิสจังมีความผิดในข้อใด
  • Slide ที่ 47 งานที่ 3 บอยสามารถฟ้องร้องสาวหมวยในความผิดข้อใดได้บ้าง
  • Slide ที่ 49 งานที่ 4 บอมสามารถฟ้องร้องโฟกัสในความผิดข้อใดได้บ้าง

Week 9 - 22 มีนาคม 2557@A8-502
หัวข้อ นวัตกรรมอนาคต
 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • ออกแบบนวัตกรรมในชั้้้นเรียน ส่งบน Facebook
 • การบ้าน
 • 1. งานเดี่ยว e-Portfolio using google site  ส่งภายใน 19 เมษายน 2557 

  แนะนำสำหรับคนที่ยังไม่เริ่ม หรืออยากให้ดีขึ้น มาลงทะเบียนได้คะ วันศุกร์ที่ 28 มีนาคม นี้

  เช้าหรือบ่าย เช้าใกล้เต็มหละ แต่บ่ายยังพอรับได้อีกหลายคนคะ

  ลงทะเบียนออนไลน์ การเข้าร่วมอบรมการสร้าง e-Portfolio

  https://docs.google.com/a/bu.ac.th/forms/d/1ozuGpAnsaJVPdRSmE_yiGYvuvxxgHtOpWBuRovIYXw4/viewform

   มาทำซะให้เสร็จ จะได้เคลียร์ไปหนึ่งงงาน

   ใครที่ยังไม่ได้ส่งลิงค์ให้อาจารย์ กรุณาโพสต์ลิงค์ e-Portfolio ทางนี้คะ

  https://docs.google.com/a/bu.ac.th/forms/d/1tRHqetRcRyzz-FiBj3cG_6sFgipt9iwWAcpeFtweTjg/viewform

   2. งานกลุ่ม นวัตกรรม จากเสาร์ที่ผ่านมาเราได้วาดรูปแบบของนวัตกรรมแล้ว ในวันที่ 19 เมษายน 2557นักศึกษาทุกกลุ่มต้องนำผลงาน

  - แบบวาดบนกระดาษปอนด์ ขนาด 55x38 ซม. หรือไม่เกิด 55x76 ซม. พร้อมระบุคุณลักษณะ

  - โมเดลจริง (แบบจำลอง) ขนาดไม่เกิน 30x30 ซม.

  อย่าลืม! นวัตกรรมคือ สร้างสรรค์ ยังไม่ใช้แพร่หลาย (ไม่มีทั่วไป) เกิดจากการแก้ปัญหาที่มีอยู่ หรือการพัฒนาให้ดีขึ้น

   3. งานกลุ่ม หนังสั้น (Clip) เกมสร้างสรรค์ และเกมไม่สร้างสรรค์ ให้ลองหามุมมองสะท้อนจากหัวข้อ นำเสนอในวันที่ 3 พฤษภาคม 57 เวลาอยู่ประมาณ 5-10 นาทีไม่เกิน


Week 8 - 15 มีนาคม 2557
หัวข้อ ศึกษาด้วยตนเอง


Week 7 - 8 มีนาคม 2557@A8-502
หัวข้อ การนำเสนอการทำแบบสำรวจ 10 คะแนน


Week 6 - 1 มีนาคม 2557@A8-502

หัวข้อ Social Network
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมในห้องเรียน
ส่งไฟล์รายงาน และไฟล์นำเสนอแบบสำรวจ 10 คะแนน


Week 5 - 22 กุมภาพันธ์ 2557@A8-502
หัวข้อ Network
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมในห้องเรียน

Week 4- 15 กุมภาพันธ์ 2557@A8-3502
หัวข้อ Hardware/Software
เอกสารประกอบการสอน
กิจกรรมในห้องเรียน


Week 3 - 8 กุมภาพันธ์ 2557@A8-502
หัวข้อ ePortfolio

 • การจัดทำ Site
Week 2 -1 กุมภาพันธ์ 2557@A8-502
หัวข้อ สถิติ

 • เอกสารประกอบการสอน
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide 13: สถิติคืออะไร?
  • Slide 16-18: คำสำคัญทางสถิติ? พร้อมทั้งยกตัวอย่างไม่ซ้ำกับในเอกสารประกอบการสอน
   • ประชากร
   • กลุ่มตัวอย่าง
   • ตัวแปร
   • ข้อมูล
  • Slide 27: ให้นักศึกษาสอบถามข้อมูลที่นักศึกษาสนใจ เพื่อที่จะสำรวจข้อมูลจากเพื่อนๆ  จำนวน 10 คนขึ้นไป จากนั้นนำมาสรุปผลค่ากลางที่เหมาะสม พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลในรูปแบบตารางหรือกราฟ 
 •  การบ้าน (งานกลุ่ม)
  • Slide 28: หัวข้อ ปัญหาที่นักศึกษาสนใจในการทำแบบสำรวจ (สำหรับจัดทำรายงานที่จะต้องนำเสนอในสัปดาห์ที่ 7 รวม 10 คะแนน)
  • ร่างข้อคำถาม แบ่งเป็น 2 ส่วน
   • ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม
   • ข้อมูลที่ต้องการสอบถาม (เกี่ยวข้องกับหัวข้อ)
Week 1- 25 มกราคม 2557@A8-502
หัวข้อ เทคโนโลยีสารสนเทศกับการวิเคราะห์ข้อมูล
 • เอกสารประกอบ
 • กิจกรรมในห้องเรียน
  • Slide 6: IT คืออะไร? และนึกถึงสิ่งใด?
  • Slide 10: What is IT? เขียนคำศัพท์ที่เกี่ยวข้อง
  • Slide 40: การนำเสนอของทั้งสองคนเหมือนหรือต่างกันอย่างไร?
  • Slide 58: เขียนกราฟที่เหมาะสมกับข้อมูลที่สำรวจจากสมาชิกในกลุ่ม
 • การบ้าน (งานเดี่ยว)
  • ให้นักศึกษาตกแต่งสไลด์เพื่อนำเสนอของมูลของตนเอง โดยเลือกหน้าสไลด์ที่ต้องการของไฟล์นำเสนอประจำกลุ่มของตนเอง แสดงข้อมูล รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล เลขที่ ชื่อเล่น และอื่นๆ ที่คิดว่าต้องการนำเสนอ พร้อมทั้งใส่รูปภาพของนักศึกษาเองลงไป และตกแต่งให้สวยงาม
   --------------------------

1. กลุ่มโห๊ะ!!!
https://docs.google.com/presentation/d/1nNiX8TPZ_q7N0S6pwCFZVtgW6v_PyQ
AW9agoXTRt9t4/edit?usp=sharing

---------------------------
2. กลุ่มสตอเบอรี่
https://docs.google.com/presentation/d/17vBSDlIhDu9tQ-JqbWiGU9rswS1ULheFqCqZtctl99E/edit?usp=sharing
---------------------------
3. กลุ่ม Engine
https://docs.google.com/presentation/d/1KmthbwYmJjovqQloSm7Qs6x9uk5SQb
DpJb4dVXCWl6Y/edit?usp=sharing

---------------------------
4. กลุ่มเหวย
https://docs.google.com/presentation/d/1yIoJK-
BL3EwKq5P0CguVv5LX3mri_PEBNVR4bUpvKOI/edit?usp=sharing

---------------------------
5. กลุ่มยายใหญ่ยกลำใยเล็ก
https://docs.google.com/presentation/d/1ORG2UOThFN_QbZTQo26ZhRqqpRiDm
IIQmcMNIwN6N3Q/edit?usp=sharing

---------------------------
6. กลุ่ม Warp
https://docs.google.com/presentation/d/1sHna9M4kBZMQGbvSeulO3wlF1zaCwE
Dym3su8KkFTXQ/edit?usp=sharing

---------------------------

Comments